LAGERBOLAG

Har du frågor? Ring oss på: 076-262 03 81 eller maila oss på: kontor@targetredovisning.se
Beställaren är vår kontaktperson och den som vi skickar kontrakt och andra dokument till. Det behöver inte vara samma person som är själva köparen av lagerbolaget. Du kan också vara enmansföretagare.
Har du frågor? Ring oss på: 076-262 03 81 eller maila oss på: kontor@targetredovisning.se
Bolagets adress
Har du frågor? Ring oss på: 076-262 03 81 eller maila oss på: kontor@targetredovisning.se
Ange önskat räkenskapsår. För de allra flesta passar kalenderår (1 januari - 31 december) bäst. För de som har andra krav går det här att välja valfritt räkenskapsår:
Har du frågor? Ring oss på: 076-262 03 81 eller maila oss på: kontor@targetredovisning.se
Här lägger ni till vem som ska äga bolaget, samt bolagets företrädare, såsom styrelse, eventuell VD, osv. Det finns normalt 500 aktier och 50 000 kr i aktiekapital i våra bolag.
Lägg till ägare / företrädare
Personuppgifter
Adress
Aktier
Har du frågor? Ring oss på: 076-262 03 81 eller maila oss på: kontor@targetredovisning.se
Ange nedan vem som ska ha rätt att teckna firman.
Har du frågor? Ring oss på: 076-262 03 81 eller maila oss på: kontor@targetredovisning.se
Bankfullmakt
Den person som ska få fullmakt att öppna ett bankkonto i lagerbolagets namn samt betala in aktiekapitalet på 50 000 kronor.
Generalfullmakt
Efter det att aktiekapitalet har satts in på kontot och avtalet har undertecknats utfärdas en generalfullmakt till en eller två fysiska personer som ger rätt att fullt ut företräda lagerbolaget. Denna behövs fram tills dess att Bolagsverket registrerat den nya styrelsen.


Har du frågor? Ring oss på: 076-262 03 81 eller maila oss på: kontor@targetredovisning.se
Förbehåll skrivs in i bolagsordningen och påverkar aktierna i bolaget. Om ni är mer än en aktieägare kan det vara bra att genom förbehåll begränsa rätten att fritt överlåta aktier till någon annan. Se hjälptext till höger för vidare förklaring.
Har du frågor? Ring oss på: 076-262 03 81 eller maila oss på: kontor@targetredovisning.se
Vill du registrera en revisor i ditt bolag anger du det här. Sedan 2010 är kravet på revisor för mindre aktiebolag borta. Startar du bolag utan revisor går det bra att lägga till revisor i framtiden om så önskas.
Revisor
Adress
Revisorssuppleant
Adress
Har du frågor? Ring oss på: 076-262 03 81 eller maila oss på: kontor@targetredovisning.se