Redovisningsbyrå

Małgorzata Wiśniewska
Grundare Target Redovisning | Ekonomi - och redovisningskonsult

Professionellt motto: “God redovisningssed skapar de rätta förutsättningarna för Ert företags möjligheter att bli framgångsrikt och lyckas på en konkurrensutsatt marknad. ”
Malgorzata har studerat vid IHM Business School i Malmö, till ekonomi och redovisningskonsult. Hon har en gedigen arbetslivserfarenhet från både redovisningsbyrå och ekonomiavdelningar på större internationella koncerner.

Privat älskar Malgorzata en bra bok, konst, gå på teater och alla former av sport. Hon är också aktiv surfare och medlem i Lomma Vindsurfingklubb. Hennes livsmotto: "Passion och ärlighet är nyckeln till framgång."

I sin professionella karriär följer hon principen: "Det enda sättet att utvecklas är att ständigt lyfta nivån och måttet på framgång är den arbetsinsats vi lägger för att uppnå målet"

Säkerhet

Target Redovisning garanterar och säkerställer att all information om våra kunder hanteras strikt konfidentiellt enligt svensk lag, Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 som nyligen trädde i kraft och ersätter 95/46 / EG (allmän förordning om dataskydd). Lagen omfattar skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om lagförändringar och säkerställer att senaste förordningar alltid implementeras i vårt dagliga sätt att arbeta. Vilket gör det möjligt för oss att fortsätta bidra till våra kunders framgång med största omsorg.

Affärsidé

Target Redovisning erbjuder tjänster som stödjer Ert företagens verksamhet i alla led i framtida utvecklingen. Genom att anförtro oss med insyn och förståelse för er finansiella information kan vi garantera hög och effektiv servicenivå. Det ger Er möjlighet att fokusera på att utveckla företagets kärnverksamhet.

Med andra ord tar vi inte bara hand om ditt företags ekonomi, vi förbättrar den. Låter allt detta bra? Kontakta oss för en diskussion om vad vi kan göra för dig!