Polityka Prywatności

Target Redovisning szanuje prywatność danych, a ich ochrona, zapobieganie ich nieprawidłowemu wykorzystywaniu oraz utracie są dla nas priorytetem. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nasi Klienci wierzą, że przetwarzamy ich dane w sposób bezpieczny i godny zaufania. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (European General Data Protection Regulation – RODO) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Doceniamy zaufanie, jakie pokładają w nas osoby, które powierzają nam swoje dane osobowe. Dane te będziemy wykorzystywać wyłącznie do opisanych poniżej celów oraz zgodnie z wyrażoną zgodą. Ponadto, Target Redovisning będzie przechowywać te dane wyłącznie przez uzasadniony czas, po upłynięciu którego dane zostaną usunięte. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakiego rodzaju dane gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz czy udostępniamy je jakimś stronom trzecim.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez Target Redovisning w ramach następujących kategorii:

 1. Podczas odwiedzania przez ciebie naszych stron internetowych, np. podczas przeglądania stron, wypełniania formularzy itp.
  2. Przy okazji przetwarzania danych do celów marketingowych, w tym zapisywania się do newslettera i odpowiadania na formularze klientów wysyłane przez e-mail
  lub poprzez stronę internetową.
  3. Gdy bierzesz udział w jakimś wydarzeniu, seminariach itp. i kontaktujesz się z Target Redovisning przed takim wydarzeniem, w trakcie jego trwania i
  po jego zakończeniu, np. w ramach zapytań lub sprzedaży.
  4. Kiedy wysyłasz ogólne zapytania do Target Redovisning, np. kontaktując się z nim przez e-mail, media społecznościowe itp.

Rodzaje danych

W zależności od tego, do jakiej kategorii należysz (patrz wyżej), zbierane będą na twój temat różnego rodzaju dane. Rodzaje danych dla każdej kategorii są wymienione poniżej:

1.Odwiedzający stronę internetową
– Zapytania przesyłane za pośrednictwem strony internetowej i odpowiedzi otrzymywane przez e-mail
– Dane podczas dokonywania rejestracji udziału w seminarium bądź członkostwa

2.Marketing
– Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, nazwa stanowiska i obszar zainteresowań
– Firma lub organizacja zatrudniająca
– Informacje dotyczące wyrażonej zgody na wykorzystywanie do celów marketingowych
– Śledzenie przetwarzania otrzymywanych internetowych materiałów reklamowych, np. czy wiadomość została otwarta, które łącza zostały kliknięte itp.
– Informacje pomiarowe, włączając w to koszty (liczniki mechaniczne i ultradźwiękowe)

3.Wydarzenia
– Imię i nazwisko, nazwa stanowiska, adres e-mail i numer telefonu
– Obszar zainteresowań
– Firma lub organizacja zatrudniająca
– Udział w seminariach

4.Ogólne zapytania
– Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, nazwa stanowiska i obszar zainteresowań
– Protokoły danych i podobne szczegółowe informacje produktowe

Cel zbierania danych

W zależności od kategorii (patrz wyżej), gromadzimy dane do następujących celów:
– Aby usprawnić naszą stronę internetową, dzięki czemu możemy w najlepszy możliwy sposób prezentować swoje usługi i służyć swoim klientom
– Aby odpowiadać na zapytania i korespondencję przekazywane e-mailowo, telefonicznie i za pomocą formularzy internetowych
– Aby zwiększać poziom realizowanych przez nas usług i optymalizować swoje inicjatywy marketingowe
– Aby przesyłać e-mailowo materiały marketingu bezpośredniego zgodnie z formularzem zgody
– Aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, np. RODO, dyrektywą ePrivacy oraz szwedzką Ustawą o praktykach marketingowych.
– Aby móc dokumentować zgodność z przepisami
– Aby zapewnić wdrażanie i utrzymywanie środków bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego
– Aby móc przetwarzać zapytania i zażalenia od osób zarejestrowanych i innych
– Aby zapewnić możliwość zbadania każdego przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa lub posiadania wiedzy o takim naruszeniu oraz zgłaszać je osobom
zarejestrowanym oraz władzom
– Na wypadek inspekcji i zapytań od przedstawicieli władz
– Aby rozwiązywać spory z osobami zarejestrowanymi i stronami trzecimi
– Aby móc wykonywać analizy statystyczne

Profilowanie umożliwia nam dostarczanie interesującej komunikacji w oparciu o przekazane informacje, historię odwiedzających, zachowanie odwiedzających na naszej stronie internetowej oraz dane śledzenia z e-maili. Informacje te wykorzystywane są do segmentacji, klasyfikacji leadów i przygotowywania osób docelowych.

Źródło

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od ciebie, włączając w to zapytania składane przez ciebie lub reprezentowaną przez ciebie firmę za pomocą telefonu, e-maila, podczas spotkań i seminariów itp. Dane są również zbierane za pomocą strony internetowej, np. za pomocą e-mailowych i innych mechanizmów śledzących.

Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych do wymienionych wyżej celów są następujące:

– Zgoda na wysyłanie materiałów marketingu bezpośredniego, patrz: szwedzka Ustawa o praktykach marketingowych.
– Strona internetowa oraz wykorzystywanie innych mechanizmów śledzenia w wiadomościach e-mail, patrz: dyrektywa ePrivacy.
– Postanowienie dotyczące równowagi interesów w art. 6(1)(f), ponieważ Stowarzyszenie pragnie zapewnić tobie oraz reprezentowanej przez ciebie firmie ochronę
systemów informatycznych i danych dotyczących firmy.
– Nasze zobowiązania prawne jako dostawcy usług związanych z danymi, np. w kontekście bezpieczeństwa IT.
– Niezbędne kroki podejmowane na twoje życzenie przed zawarciem potencjalnej umowy.
– Niezbędne kroki podejmowane w celu odpowiadania na zapytania z udzieleniem informacji zażądanych przez ciebie.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, masz prawo do jej wycofania. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych przekazanych lub przetworzonych przed wycofaniem zgody.

Okres przechowywania

Twoje dane przechowujemy w naszym systemie CRM przez cały czas, przez który mamy kontakt z tobą oraz z reprezentowaną przez ciebie firmą. Możemy przechowywać je przez dłuższy czas, jeżeli okaże się to niezbędne w celu zarządzania dokumentacją, realizacją warunków umów lub wymogami prawnymi.

Dane dotyczące dokumentacji zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych wysyłanych e-mailowo (wyłącznie marketing bezpośredni) są przechowywane przez trzy lata od wysłania (zgodnie z zasadami dotyczącymi przedawnienia), chyba że w tej samej komunikacji znajdą się inne dane, które uzasadniają dłuższy okres przetwarzania do innych celów, np. w związku z wymogiem prawnym.

Zgodnie z wymogami prawnymi będziemy te dane przetwarzać tak długo, jak będzie to konieczne w celu zarządzania interesami jakiejś strony trzeciej lub naszymi interesami.

Obowiązek udzielenia informacji

Nie masz obowiązku udzielania nam informacji, o które cię prosimy. Pamiętaj jednak, że nie przekazując nam takich informacji możesz nie mieć prawa do korzystania z naszych usług.

Twoje prawa

Masz określone prawa (z zachowaniem ograniczeń opisanych w RODO). Prawa te obejmują:
– Prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych
– Prawo do edytowania błędnych informacji
– Prawo do usuwania informacji
– Prawo do ograniczania przetwarzania informacji
– Prawo do odmowy przetwarzania danych osobowych.

Masz również prawo do złożenia skargi w kompetentnej instytucji, włączając w to Duńską Agencję ds. Ochrony Danych.

Zmiany

Nasza Polityka prywatności może z czasem ulec zmianie. Zaktualizowana Polityka prywatności obowiązuje podczas dalszego korzystania przez ciebie ze strony internetowej oraz wykorzystywania przez nas twoich danych osobowych. Regularnie zapoznawaj się z Polityką prywatności.

Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych lub korzystania ze swoich praw, skontaktuj się z nami kontor@targetredovisning.se.

Adres: Roslins väg 20B, 217 55 Malmö, Szwecja