LÖNEADMINISTRATION

Vi tar hand om lönehantering!

REDOVISNING

Gör vad du kan, låt oss sköta resten!

BOKSLUT

Hos oss får du en helhetstjänst!

SKATTEPLANERING

Vi hittar
den bästa lösningen!

Välkommen till en digital redovisningsbyrå som erbjuder komplett lösning för redovisning, lön och bokslut.

Redovisningsbyrå i Malmö, Sverige

Som auktoriserat redovisningsbyrå i Malmö erbjuder vi ett heltäckande stöd till företagare. Kunderna kan bland annat räkna med: för hjälp med att bilda företag, filial eller holdingbolag i Sverige, driva företaget löpande redovisning eller rådgivning kring ekonomi.

Det betungande skattesystemets krångligheter kommer inte att orsaka stress. Dra nytta av våra auktoriserade redovisningstjänster, tack vare vilka du får en känsla av trygghet och kan fokusera fullt ut på utvecklingen av din verksamhet. 

Vi tillhandahåller ett individualiserat förhållningssätt till kundens behov, omedelbart och exakt, vilket gör oss till en idealisk partner för alla som behöver professionella tjänster inom redovisning och ekonomi.

 

Polsktalande auktoriserad redovisningskonsult i Sverige

Ägare till företag och privatpersoner kan få hjälp av en polsktalande auktoriserad redovisningskonsult i Sverige. Kommunikation bland annat på polska hjälper kunderna att förstå skattesystemet och korrekta avräkningar för ekonomi. Detta säkerställer att redovisning fungerar smidigt.

Råd från en polsktalande auktoriserad redovisningskonsult i Sverige för att säkerställa företagets ekonomi och förvaltning i enlighet med lagen. Target Redovisning har ett brett erbjudande av professionella tjänster inom skatter, löner och bokföring, samt en konsultverksamhet. Vilket slutligen innebär att Target Redovisning kan ta ett helhetsansvar för företagsbehov och frågeställningar inom ekonomi och redovisning.

Välkommen kontakta oss!

Löpande redovisning

Rätt ordnad bokföring är grunden till en lyckad verksamhet. Vi tillhandahåller redovisningstjänster samt ekonomisk rådgivning till olika bolagsformer.

Skatteplanering samt rådgivning

Target Redovisning erbjuder alla våra kunder råd och omfattande tjänster inom skatteplanering på kort och längre sikt samt assistans under skatterevisioner.

HR – betalningsservice

Inom området löner och administration erbjuder vi helhetslösningar. Vi förstår vikten av att löner och adminstration sköts på ett korrekt sätt, att det utförs säkert, tryggt och kostnadsefffektivt.

Våra kunder gillar oss

Det huvudsakliga målet med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta.
Det är våra kunder som skall ha nytta av att vi har infört ett kvalitetssystem.
Ju nöjdare kunder vi får desto bättre blir vi.