Aktiebolag

Starta aktiebolag med oss!

Ett aktiebolag blir en juridisk person efter registrering som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker.

Aktiebolaget är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats, minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Egendomen kallas apportegendom och ska värderas av revisor. Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (vd). I ett aktiebolag måste det finnas minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

Kontakta oss på Target Redovisning vi hjälper dig att komma igång med att starta aktiebolag eller andra företagsformer!

Är det värt att starta ett aktiebolag?

 

Att starta ett aktiebolag kan erbjuda många fördelar jämfört med andra sätt att bedriva företagsverksamhet. Här är några skäl till varför det är värt att överväga att starta ett AB:

  1. Separat juridisk personlighet. Ett AB är en juridiskt separat enhet från sina ägare. Det innebär att företaget har sina egna rättigheter och skyldigheter, vilket kan minska ägarnas personliga risk. Om företaget skulle lida på grund av skulder eller andra problem, påverkar det vanligtvis företagets tillgångar och inte ägarnas personliga tillgångar.
  2. Större kapacitet att skaffa kapital. AB kan generellt sett skaffa större mängder kapital än andra företagsformer eftersom de kan sälja aktier till investerare. Detta underlättar företagets tillväxt.
  3. Ökad trovärdighet. Ett AB kan erbjuda en mer professionell och trovärdig image jämfört med andra företagsformer. Det kan vara avgörande för att locka kunder, affärspartners och investerare.
  4. Skattefördelar. AB har ofta bättre skattevillkor än andra företagsformer. Skattesatsen för år 2024 är 20,6%.
  5. Enkel ägaröverföring. Ett AB kan enkelt överföra ägande genom att sälja aktier till en ny ägare. Detta kan vara fördelaktigt om du planerar att sälja företaget i framtiden.
  6. Schablonmässig utdelning. Oavsett om du tar ut lön eller inte har du rätt till utdelning enligt schablonprincipen. År 2024 kan du få en utdelning på upp till 204 325 SEK (195 250 SEK för 2023) med en kapitalskatt på 20%.
  7. Ökad utdelning enligt huvudregeln. Enligt huvudregeln är det den samlade summan av lön till företagets anställda och dess dotterbolag under året. 50% av den totala lönen kan då räknas som utdelningsutrymme. Ju högre lönekostnader under året, desto större möjlighet till utdelning.

Det är viktigt att notera att att starta ett AB har också nackdelar, som högre administrativa och juridiska kostnader samt krav på ökad redovisning och rapportering. Innan du beslutar att starta ett AB är det viktigt att noggrant överväga alla för- och nackdelar tillsammans med en erfaren revisor eller affärsrådgivare.

Våra kunder gillar oss

Det huvudsakliga målet med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Det är våra kunder som skall ha nytta av att vi har infört ett kvalitetssystem. Ju nöjdare kunder vi får desto bättre blir vi.