o-nas
om-oss

Malgorzata Wisniewska

Grundare Target Redovisning | Auktoriserad Redovisningskonsult | Certifierad Affärsrådgivare 

Malgorzata har studerat vid IHM Business School i Malmö, till ekonomi och redovisningskonsult. Hon har en gedigen arbetslivserfarenhet från både redovisningsbyrå och ekonomiavdelningar på större internationella koncerner.

Författare av „Entreprenörsguide” där beskrev hon hur man startar och utvecklar ett företag i Sverige.

Initiativtagare till inrättandet av den ideella föreningen Polkrona, www.polkrona.se, som gick med Svensk-Polska Handelskammaren, www.svenskpolska.se, där Malgorzata är Vice Ordförande. Svensk-Polska Handelskammaren är en viktig länk mellan Sverige och Polen, underlätta skapandet av nya affärsrelationer som driver tillväxt och innovation. Genom omfattande nätverk, både internt och externt, kammaren hjälper medlemmar att identifiera och koppla ihop med potentiella affärspartners, delar sin kunskap om de två länderna.

Privat, en älskare av bra böcker, konst och alla former av sport. Malgorzata är medlem i bland annat Lomma Vindsurfingklubb windsurfklubb och Örestads Golfklubb golfklubb. Hennes livsmotto: “Passion och tillförlitlighet är trappan till framgång.”

I sin professionella karriär följer hon principen: “Det enda sättet att utvecklas är att ständigt lyfta nivån och måttet på framgång är den arbetsinsats vi lägger för att uppnå målet”.

“Kvaliteten i bokföringen utgor en direkt koppling till, framgången för ditt företag.

Säkerhet

Target Redovisning garanterar och säkerställer att all information om våra kunder hanteras strikt konfidentiellt enligt svensk lag, Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 som nyligen trädde i kraft och ersätter 95/46 / EG (allmän förordning om dataskydd). Lagen omfattar skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om lagförändringar och säkerställer att senaste förordningar alltid implementeras i vårt dagliga sätt att arbeta. Vilket gör det möjligt för oss att fortsätta bidra till våra kunders framgång med största omsorg.

Affärsidé

Target Redovisning erbjuder tjänster som stödjer Ert företagens verksamhet i alla led i framtida utvecklingen. Genom att anförtro oss med insyn och förståelse för er finansiella information kan vi garantera hög och effektiv servicenivå. Det ger Er möjlighet att fokusera på att utveckla företagets kärnverksamhet.

Med andra ord tar vi inte bara hand om ditt företags ekonomi, vi förbättrar den. Låter allt detta bra?

Kontakta oss för en diskussion om vad vi kan göra för dig!

Våra kunder gillar oss

Det huvudsakliga målet med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Det är våra kunder som skall ha nytta av att vi har infört ett kvalitetssystem. Ju nöjdare kunder vi får desto bättre blir vi.