FAQ

Att välja vår auktoriserade redovisningsbyrå istället för en vanlig redovisningsbyrå kan vara fördelaktigt av flera anledningar:

1. Professionalism och kvalifikationer
Auktoriserade redovisningsbyråer är föremål för rigorösa standarder och leds av högt kvalificerade specialister. Malgorzata Wisniewska, utexaminerad från IHM Business School i Malmö med internationellt certifikat i ekonomi och redovisning i Sverige, är certifierad affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult. Det innebär att hon är rätt utbildad och har aktuella kunskaper inom redovisning, skatter och näringsliv i Sverige. På Target Redovisning samarbetar Malgorzata med oberoende, högt kvalificerade experter från olika områden, såsom löneexperter och skattejurister.

2. Överensstämmelse med lagbestämmelser
Auktoriserade redovisningsbyråer är skyldiga att följa strikt definierade etiska och juridiska standarder. Tack vare detta kan du vara säker på att dina ekonomiska angelägenheter sköts i enlighet med gällande regelverk.

3. Säkerhet och sekretess
Auktoriserade redovisningsbyråer är skyldiga att upprätthålla konfidentialitet och säkerhet för sina kunders uppgifter. Detta är viktigt, särskilt när det gäller konfidentiell företagsekonomisk information.

4. Regelbunden utbildning och uppdateringar
Auktoriserade redovisningsbyråer är skyldiga att regelbundet förbättra sin kompetens för att hålla sig uppdaterad med de senaste ändringarna i skatte- och redovisningsbestämmelser.

5. Fullständigt utbud av tjänster
Det auktoriserade redovisningskontoret Target Redovisning erbjuder ett komplett utbud av redovisningstjänster, vilket kan underlätta hanteringen av alla ekonomiska aspekter av företaget. Du kan använda både redovisnings- och konsulttjänster.

6. Avancerad teknik och verktyg
Vårt kontor investerar i innovativa teknologier och verktyg som kan påskynda och förbättra redovisningsprocesser.

7. Stöd vid eventuell besiktning
I händelse av en skattekontroll eller revision kan en auktoriserad redovisningskonsult effektivt företräda kunden, vilket är viktigt för processens korrekta gång.

8. Ansvar och garantier

Den auktoriserade redovisningsbyrå Target Redovisning erbjuder garantier för kvaliteten på sina tjänster och har alltid aktuella försäkringar, vilket kan ge kunden ytterligare säkerhet.

Det är dock värt att individuellt bedöma ditt företagsbehov och krav innan du väljer redovisningsbyrå.

Om du funderar på att bli vår kund eller byta redovisningskontor är det första steget att kontakta oss via e-post eller fylla i kontaktformuläret. Vi svarar inom 48 timmar.

Om du vill bli vår kund och byta från en annan redovisningsbyrå, skicka bara ett e-postmeddelande eller fyll i vårt formulär. Vi kommer att kontakta dig inom 48 timmar och be dig svara på några frågor om din verksamhet. Dessutom kommer vi att fastställa ett startdatum och en detaljerad plan för överföringen av din bokföring.

Processen att inleda samarbete med en auktoriserade redovisningsbyrå Target Redovisning innefattar flera steg:

1. Kontakta oss.
Om du funderar på att bli vår kund eller byta redovisningsbyrå är första steget att kontakta oss via e- post eller fylla i kontaktformuläret, vi svarar inom 48 timmar.

2. Samråd.
Den första konsultationen ger oss möjlighet att bättre förstå dina behov och krav, vilket gör att vi kan skräddarsy ett lämpligt ervicepaket.

3. Erbjudande.
Utifrån den insamlade informationen utarbetar vi ett erbjudande som inkluderar tjänsternas omfattning, pris och samarbetsvillkor.

4. Undertecknande av avtal.
Efter att ha accepterat erbjudandet undertecknar vi ett avtal som beskriver villkoren för samarbetet. Detta avtal kommer att bidra till effektiv och överensstämmande redovisning och finansiell förvaltning av ditt företag.

5. Överföring av dokument och tillgång till system.
Kunden tillhandahåller nödvändiga finansiella dokument och redovisningskontoret ger tillgång till IT- system eller online plattformar.

6. Börja posta.
Redovisningskonsult börjar löpande bokföring i enlighet med överenskommen omfattning av tjänster, behandlar regelbundet dokument, reglerar skatter och upprättar bokslut samt årsredovisning.

7. Övervakning och samråd.
Redovisningskonsult bevakar kundens nuvarande ekonomiska situation och erbjuder konsultationer kring skatteoptimering och andra ekonomiska frågor.

8. Rapporter och utlåtanden.
Kunden har ständig tillgång till rapporter och andra viktiga ekonomiska frågor.

9. Dokumentation och arkivering.
Redovisningsbyrån ansvarar för korrekt arkivering av handlingar i enlighet med gällande svensk lag.

10. Uppsägning av samarbete.
Uppsägningstiden är vanligtvis två månader för båda parter, men samarbetet kan sägas upp tidigare eller senare efter ömsesidig överenskommelse mellan parterna. Redovisningskonsult förser kunden med alla nödvändiga dokument och SIE-4-filer, och hjälper även till med eventuell överföring av tjänster till ett annat redovisningskontor. Denna process kan ändras beroende på kundens individuella behov och omfattningen av tjänster vi tillhandahåller.

Ja.
Att välja bolagsform, skatte- och momsregistrering, affärsplan, budget och eventuell ersättning är bara några av de saker som är värda att uppmärksamma när man startar ett företag. Tack vare oss får du den hjälp som behövs för att starta ett företag och börja implementera din affärsidé!

Avgifterna för tjänsterna fastställs i avtalet innan samarbetet påbörjas. Kostnaderna varierar beroende på omfattningen av de tillhandahållna tjänsterna samt graden av samarbete och klientengagemang. Trots detta tillämpar vi flexibla regler som är fördelaktiga för våra kunder och väljer lämpliga tjänstepaket.

Ja.
Vi antar gärna utmaningar inom nya områden. Om vi ​​stöter på luckor i erfarenhet eller kunskap har vi väletablerade processer som hjälper oss att fylla dessa luckor. För oss är det en naturlig del av vår verksamhet, som utgör grunden för vår utveckling. Vi har dock lång erfarenhet inom de allra flesta branscher och verksamheter. Detta är resultatet av samarbete med en grupp på flera hundra företag, och deras mångfald av aktiviteter täcker ett brett spektrum av områden.

Vårt huvudprogram är Fortnox , men vi anpassar oss ofta efter kundernas preferenser och använder olika lösningar.

Vi försöker automatisera alla processer så mycket som möjligt. Vårt mål är att du som kund ska minimera tiden du lägger på administration och istället fokusera på att växa din verksamhet.

Men det finns saker som inte kan åstadkommas utan din hjälp:

 1. Fakturering
 2. On-line skanning av kostnadsdokument, fakturor, kvitton och andra dokument
 3. Kompletterande av dokumentation enligt det datum som anges i avtalet
 4. *Godkännande av kostnadsfakturor från leverantörer
 5. *Betalningsgodkännande via filer

4-5* gäller större företag

En auktoriserad redovisningsrådgivare arbetar enligt den svenska standarden Rex, SALK eller REKO inom området redovisning och lönetjänster. Auktorisation är ett kvalitetstecken och ett bevis på att konsulten har nödvändig kunskap.

SRF Konsulerna (Rex, SALK) eller FAR (Reko) i Sverige är branschorganisationer vars medlemmar har en gedigen utbildning som ligger till grund för auktorisation.

En auktoriserad redovisningskonsult fortsätter hela tiden sin utbildning, vilket gör att han eller hon är uppdaterad med gällande lagar och regler som påverkar din verksamhet..

Kvalitetskontroll
För att säkerställa kvaliteten på redovisningstjänster som konsulten tillhandahåller genomgår både han och hans kontor kvalitetskontroll.

Omfattas av ansvarsförsäkring
Auktoriserade konsulter följer etiska principer och är ansvarsförsäkrade.

Samarbete med en auktoriserad redovisningskonsult ger ett antal fördelar, såsom:

1. Professionalism.
Auktoriserade redovisningskonsulter har lämpliga kvalifikationer och certifikat, vilket bevisar deras professionalism och kunskap inom redovisningsområdet.

2. Aktuell kunskap.
Auktoriserade redovisningskonsulter är skyldiga att regelbundet förbättra sin kompetens för att hålla sig uppdaterad med gällande skatte- och redovisningsregler.

3. Anpassning till kundernas behov.
Auktoriserade redovisningskonsulter erbjuder personlig service, skräddarsydd efter kundens individuella behov och arten av kundens verksamhet.

4. Säkerhet och sekretess.
Auktoriserade redovisningskonsulter är skyldiga att upprätthålla konfidentialitet och säkerhet för kunduppgifter, vilket ger ytterligare skydd för företagaren.

5. Skatteoptimering.
Auktoriserade redovisningskonsulter har kunskaper och färdigheter för att optimera beskattningen, vilket kan medföra ekonomiska fördelar för kunden.

6. Tillförlitlighet och precision.
Auktoriserade redovisningskonsulter är skyldiga att följa höga etiska standarder och tillförlitlighet på jobbet, vilket leder till korrekt redovisning.

7. Stöd vid inspektioner.
I händelse av en skattekontroll eller revision kan en auktoriserad redovisningskonsult effektivt företräda kunden och hjälpa till att presentera dokumentationen korrekt.

Certifierad Affärsrådgivare från SRF är högre än titeln Auktoriserad Redovisningskonsult från SRF och kräver även medlemskap i branschorganisationen för redovisningskonsulter SRF Konsulterna.

Rollen som auktoriserad redovisningskonsult innefattar främst rådgivning och tjänster inom redovisning, rapportering, tolkning av regelverk, skatteplanering och effektiv administration.

En certifierad affärsrådgivare deltar i företagets viktiga affärsbeslut inom områden som värderingsriktning, investeringsberäkningar, budgetering, utformning av vinstfördelningssystem och liknande områden som påverkar lönsamhet och likviditet för klientföretagen.

Integration med banken möjliggör digitalt, effektivt arbete och minskar risken för fel vid manuell redovisning. Anslutningen är gratis i system Fortnox, men kan innebära extra kostnader för din bank (ca 60 kr/månad 2023).

Kontakta din bank för aktuella kostnader. Nedan finns användbara länkar:

 • SEB
  https://seb.se/foretag/digitaa-tjanster/koppla-ditt-affarssystem-till-oss/automatisk-bokforing/erbjudande-fortnox
 • SWEDBANK
  https://www.swedbank.se/share/layer-content/foretag/digitala-tjanster/internetbanken-foretag/ansluta-bokforingssystem-till-fortnox-.html
 • HANDELSBANKEN
  https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/konton-betalningar/tjanster-som-forenklar/affarstjanster/bankintegration
 • DANSKE BANK
  https://danskebank.se/foretag/produkterotjanster/bokforing
 • NORDEA
  https://www.nordea.se/foretag/produkter/betala/corporate-access.html

Att etablera ett aktiebolag kan erbjuda många fördelar jämfört med andra former av att driva företag. Här är några anledningar till att du bör överväga att starta ett aktiebolag:

1. Särskild juridisk person.

Ett aktiebolag är en juridisk person skild från sina ägare. Det innebär att företaget har rättigheter och skyldigheter som kan minska ägarnas personliga risk. Om ett företag skulle drabbas av skulder eller andra problem är det oftast företagets tillgångar som står på spel, inte ägarnas personliga tillgångar.

2. Större förmåga att skaffa kapital.

Företag kan generellt ta in större belopp än andra affärsformer eftersom de kan sälja aktier till exempelvis investerare. Det gör det lättare för företaget att utvecklas.

3. Större trovärdighet.

Ett aktiebolag kan ge en mer professionell och trovärdig bild jämfört med andra affärsformer. Detta kan vara viktigt för att attrahera kunder, affärspartners och investerare.

4. Skatteförmåner.

Aktiebolag har ofta bättre skattevillkor än andra affärsformer.

5. Enkel överföring av ägande.

Ett aktiebolag kan enkelt överlåta ägandet genom att sälja aktier till en ny ägare. Detta kan vara en fördel om du planerar att sälja företaget i framtiden.

6. Utdelning beräknad enligt mallprincipen.

Oavsett om du får lön eller inte har du rätt till utdelning enligt s.k schablonregel, år 2024 kan du få en utdelning på 204 325 kr (195 250 kr – 2023) med 20% kapitalskatt.

7. Höjning av utdelningsbeloppet i enlighet med huvudregel.

Huvudregeln anger att det är den totala summan av kontant ersättning till anställda i bolaget och dess dotterbolag under året. 50 % av den totala lönen får då räknas till gränsbeloppet. Ju högre lönekostnader under året desto större utrymme för utdelning.

Det bör noteras att bilda ett aktiebolag också har nackdelar, såsom högre administrativa och juridiska kostnader samt ökade krav på redovisning och rapportering. Innan du bestämmer dig för att starta ett aktiebolag är det viktigt att noggrant väga för- och nackdelar med en erfaren certifierad affärsrådgivare.

Våra ersättningsexperter är specialister på ersättningsområdet för dina anställda. Ersättningsspecialister har omfattande kunskaper i att lösa komplexa lönefrågor baserat på kollektivavtal, lagar och arbetsrättsliga bestämmelser.

1. Registrering av anställda, enligt ingångna avtal.

2. Löneberäkning.

Vi tar fram underlag för löneprocessen utifrån de rapporter som erhållits från dig och beräknar ersättning.

3. Skickade lönehandlingar.

Lönespecifikationer tillsammans med andra nödvändiga dokument skickas på ett säkert sätt.

4. Deklaration och rapportering.

Bokföringsbyrån lämnar månatliga deklarationer för kundens räkning, lämnar sedan kvitton och rapporterar belopp som ska betalas till Skatteverket och annan nödvändig information till kunden i form av rapport.

Du bör skanna in bokföringsunderlaget så snart du får kvitto eller faktura för dina kostnader. Det underlättar för dig när du ska lämna ditt underlag i datumordning, eftersom verifikationerna måste hållas ordnade i avvaktan på bokföringen.

Tidpunkten för bokföring enligt bokföringslagen:

2 §  Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.

       Affärshändelserna får bokföras senare än som anges i första stycket, om det finns skäl för det och det är förenligt med god redovisningssed.

       Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

       Tredje stycket gäller inte företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Inte heller gäller tredje stycket finansiella holdingföretag som ska upprätta koncernredovisning enligt någon av de nämnda lagarna. Lag (2010:1514).

Vad händer om man inte bokför i tid?

Normalgradsbrott ger fängelse i högst två år. Grovt bokföringsbrott ger fängelse i sex månader upp till sex år.

Bokföringslagen kräver att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras för att kunna styrkas vid eventuell granskning av Skatteverket. Vid förlust av kvitton kan du begära ett nytt eller skapa en bokföringsorder med liknande information. Det är viktigt att undvika regelbunden förlust av kvitton, och även om det inte finns en specifik regel om hur många kvitton du får missa, måste du kunna styrka dina påstådda kostnader. Skatteverket bedömer varje fall individuellt. Generellt sett har du inte rätt att dra av momsen om du skapar bokföringsordern själv, men i särskilda situationer kan avdrag göras med stöd av annan tillgänglig dokumentation.

För att undvika problem med borttappade kvitton rekommenderas scanna/fota i Fortnox appen kvitto direkt när du får den, för att spara kvitton elektroniskt.